Розрахунок вартості проектних робіт

 

Большенство Замовників, вже при першому дзвінку, просять нас назвати орієнтовну вартість проектування. Як правило це не так просто, так як для визначення вартості необхідно враховувати багато факторів і стадії проектування.


Вартість проектних робіт істотно залежить від вихідних даних на проектування:
* Архітектурно-планувальне завдання (містобудівні умови і обмеження в складі містобудівного обгрунтування);
* Технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);
* Завдання на проектування;
* Інші дані (топографічні плани, висновків про інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов території).

Архітектурно-планувальне завдання - документ, що містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці.


Згідно ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт може визначатися двома способами:
- на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей народного господарства Україна;
- з застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери.

Використовуючи власний багаторічний досвід проектування, нами пропонується приблизний алгоритм для визначення вартості проектних робіт на будівництво об'єкта.
Застосовуючи будь-яку з наведених методик, отримують орієнтовну базову вартість на розробку проектної документації, вона є основою для формування Договірної ціни, оскільки кожен об'єкт вимагає індивідуального підходу до оцінки проектних робіт.


Договірна ціна на проектну документацію залежить від наступних факторів - складу проекту, стадії проектування, складності об'єкта проектування, використовуваних рішень і від натуральних показників об'єкта, таких як потужність, загальна площа, будівельний об'єм, а також інших складових. Розподіл ціни проектних робіт за стадіями проектування (проект, робочий проект, робоча документація) наводиться в діючих ДБН і може уточнюватися за погодженням із Замовником проекту.

Вартість окремих розділів проектної документації (архітектурно-будівельна частина, опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація, електропостачання тощо) визначається за наведеними в ДБН таблиць орієнтовної вартості розділів проекту і може коригуватися за погодженням із Замовником.

Якщо Замовнику не потрібен повний склад документів проекту, ми розробляємо скорочений, але достатній обсяг проектної документації, з урахуванням інтересів Замовника. В цьому випадку вартість проектних робіт, виконаних в скороченому складі проти нормативного, визначається із застосуванням понижуючих коефіцієнтів.

Приклади розрахунку вартості проектних робіт:
1.Для зручності Замовника визначаємо орієнтовну вартість проектних робіт на будівництво згідно чинного ДБН Д 1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території Україні» із застосуванням усереднених відсоткових показників на конкретному прикладі відповідно до Додатку № 1 до ДБН Д.1.1-7-2000

Задавшись собі площею заміського будинку 200м2 і знаючи, що вартість 1м2 становить орієнтовно 1000 $, що відповідає 8000 грн. можемо визначити вартість будівництва будинку з усіма комунікаціями, тобто 8000х200 = 1600000 грн. або 1600тис.грн. Шляхом інтерполяції визначаємо усереднений відсотковий показник і обчислюємо орієнтовну вартість проектних робіт:

3,4 х1600/100 = 54,4 тис.грн або 54 400/8 = 6800 $

 

2. Для спрощеного визначення орієнтовної вартості проектних робіт Ви можете скористатись орієнтовними розцінками, які включають комплекс витрат, понесених проектною організацією враховуючи прямі витрати, загальновиробничі витрати, витрати матеріально-технічних ресурсів, податків, зборів, обов'язкових платежів, кошторисного прибутку та адміністративних витрат.

 

Задавшись площею заміського будинку 200м2 і знаючи, що вартість проектування 1м2 складає орієнтовно 150грн, отримуємо приблизну вартість проектних робіт 200х150 = 30000грн, що відповідає 3750 $.

 

Відштовхуючись від цієї вартості і аналізуючи наявні у Замовника вихідні дані, а також побажання Замовника формується Договірна ціна.